Bộ Kit Tuyển Việt Nam trong Dream League Soccer 2016, 2017, 2018, 2019

Bộ Kit đội tuyển quốc gia Việt Nam của nhà tài trợ Grand Sport. 

– Kit dành cho tựa Game của FTG là Dream League Soccer 2016, 2017, 2018, 2019 và tựa game FTS Mod.

LOGO

Link : https://donghojackphan.vn/wp-content/uploads/2023/02/eco7fzi.png

Link : https://donghojackphan.vn/wp-content/uploads/2023/02/ssto48b.png

Link : https://donghojackphan.vn/wp-content/uploads/2023/02/evrbhmq.png

Link : https://donghojackphan.vn/wp-content/uploads/2023/02/ibyft5s.png

Link : https://donghojackphan.vn/wp-content/uploads/2023/02/dscxgwm.png

Phương Thiên Hữu