Bộ Kit Tuyển Việt Nam trong Dream League Soccer 2016, 2017, 2018, 2019

Bộ Kit đội tuyển quốc gia Việt Nam của nhà tài trợ Grand Sport.

– Kit dành cho tựa Game của FTG là Dream League Soccer 2016, 2017, 2018, 2019 và tựa game FTS Mod.

LOGO

Link :https://donghojackphan.vn/wp-content/uploads/2023/02/eco7fzi.png

Link :https://donghojackphan.vn/wp-content/uploads/2023/02/ssto48b.png

Link :https://donghojackphan.vn/wp-content/uploads/2023/02/evrbhmq.png

Link :https://donghojackphan.vn/wp-content/uploads/2023/02/ibyft5s.png

Link :https://donghojackphan.vn/wp-content/uploads/2023/02/dscxgwm.png

Tôi là Phương Thiên Hữu có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing: SEO, Google Ads, Facebook Marketing, TikTok
Phương Thiên Hữu
Fanpage
Zalo
Phone