Khám Phá BST Mặt Đồng Hồ Đẹp Cho Apple Watch

 22/07/2020  Đăng bởi: Đồng hồ JACK PHAN

Khám phá BST mặt đồng hồ trên Apple Watch

BST mặt đồng hồ trong ứng dụng Apple Watch là cách dễ nhất để xem tất cả các mặt đồng hồ có sẵn. Khi bạn tìm thấy một mặt đồng hồ thú vị, bạn có thể tùy chỉnh, chọn các tổ hợp, sau đó thêm mặt đồng hồ vào bộ sưu tập của bạn – tất cả từ thư viện.

Mở BST mặt đồng hồ

Mở ứng dụng Apple Watch trên iPhone của bạn, sau đó chạm vào BST mặt đồng hồ.

Ứng dụng Apple Watch mở đến BST mặt đồng hồ. Hàng trên cùng hiển thị các mặt đồng hồ mới, các hàng tiếp theo hiển thị các mặt đồng hồ được nhóm theo loại – ví dụ: Hoạt động và Thiên văn. Bạn có thể cuộn để xem thêm các mặt được nhóm theo loại.

Chọn các tính năng cho mặt đồng hồ

Trong BST mặt đồng hồ, chạm vào một mặt, sau đó chạm vào một tính năng như màu hoặc kiểu.

Khi bạn thử các tùy chọn khác nhau, mặt đồng hồ ở trên cùng thay đổi để bạn có thể chắc chắn rằng thiết kế đó phù hợp.

Thêm tổ hợp trong BST mặt đồng hồ

  1. Trong BST mặt đồng hồ, chạm vào một mặt, sau đó chạm vào một vị trí tổ hợp, như: Trên cùng bên trái, Trên cùng bên phải hoặc Dưới cùng.

  2. Cuộn để xem những tổ hợp nào có sẵn cho vị trí đó, sau đó chạm vào mặt đồng hồ bạn muốn.

  3. Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn một tổ hợp ở vị trí đó, hãy cuộn đến đầu danh sách và chạm Tắt.

Để biết danh sách đầy đủ các tổ hợp có sẵn cho từng mặt đồng hồ, hãy xem Mặt đồng hồ Apple Watch và tính năng của chúng.

Thêm mặt đồng hồ

  1. Sau khi bạn tùy chỉnh mặt đồng hồ trong BST mặt đồng hồ, chạm Thêm.

  2. Để chuyển sang mặt đồng hồ mới trên Apple Watch của bạn, hãy vuốt sang trái ngang qua mặt đồng hồ đến khi bạn nhìn thấy mặt đồng hồ đó

0866020707